Iedere dag bieden wij GRATIS software met licentie waarvoor je normaliter moet betalen!

BlazeVideo DVD Copy 6.0.0 Giveaway
$49.95
VERSTREKEN

Giveaway of the day — BlazeVideo DVD Copy 6.0.0

Kopieer iedere DVD naar DVD R(W), iPhone, iPad, iPod, PSP en mobiele aparaten met hoge snelheid en originele kwaliteit.
$49.95 VERSTREKEN
Waarderingscijfer: 243 (31%) 536 (69%) 11 reacties

BlazeVideo DVD Copy 6.0.0 werd aangeboden als een giveaway op 12 april 2013

Vandaag Giveaway of the Day
$24.99
vandaag gratis
Breng uw meerdere cloudbestanden over en beheer ze met één app.

BlazeVideo DVD Copy is software om met hoge snelheid iedere DVD te kopiëren naar een lege DVD disc of naar je harde schijf. Kopieer alle DVD's naar regio-vrije DVD's. BlazeVideo DVD Copy kan ieder DVD back-uppen naar MP4, AVI, ASF en 3GP voor Sony PSP, Apple iPod, Apple iPhone, MP4 players en smartphones.

Met diverse DVD kopieermodi en krachtige functies aen gebruikersvriendelijke interface, is het kopiëren van een DVD kinderspel.


The current text is the result of machine translation. You can help us improve it.

Systeemvereisten:

Windows 98, Windows Me, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8

Uitgever:

BlazeVideo Inc.

Website:

http://www.blazevideo.com/dvd-copy/

Bestandsgrootte:

45.9 MB

Prijs:

$49.95

GIVEAWAY download basket

Developed by MPCSTAR
Transform media files for playback on various devices.
Developed by VSO Software
View the feedback from multiple IP cameras.

Reactie op BlazeVideo DVD Copy 6.0.0

Thank you for voting!
Please add a comment explaining the reason behind your vote.
#11

@^@-Zo zagen man foei foei hoe is het mogelijk tjonge,tjonge!!

Reageren   |   pegasus  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#10

@ willem b

Waar ik zelf tot nu toe nooit een veklaring
voor heb kunnen vinden.

Maar misschien dat jij als natuurkundige,
hiervoor wel een verklaring hebt.

Waarom gaat een noorderwind s'avonds altijd "liggen"
en is de volgende dag weer aanwezing.

Reageren   |   Misty  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#9

Betreft #7 Brillie. Een gedegen uiteenzetting zoals we van hem gewend zijn. Daar is over nagedacht zeiden we ooit.
En dan gooi ik als een steen in een vijver en dus zeker geen repliek op dit late uur: Alles is physica.
Welteruste en gôenacht!

Reageren   |   willem b  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#8

@ #6, @^@: Pure Electrickery, my friend...

Reageren   |   The Telling Bone  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#7

#6 [Weekend en zon?]
Welnee Brillie. Regen en wellicht sneeuw :-)
Toch een goed weekend gewenst.

Reageren   |   Abbada ke dabra  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#6

=Off T= "Toeval of niet" ... en anders overslaan, hahaha :lol:
@misty & Willem b.

Toeval, daar zijn meer meningen over.

Toen we nog in berenvelletjes rondliepen en we nog geen hedendaagse techniek beheersten was de wereld om ons heen vooral erg geheimzinnig en magisch. Als je van die mooie rode bessen at dan had je geen honger meer voor lange tijd, handig. En als je van de gele at dan werd je misselijk.

Herhaal die ervaring een paar keer en je ziet al snel een verband, je gaat er al snel vanuit dat je die gele beter niet kunt eten omdat je sterk het vermoeden krijgt dat als je die pakt je misselijk gaat worden. Je hebt dat verband gelegd en projecteert het vermeende gevolg in de toekomst. Handig want zo heb je een beetje meer vat op de toekomst en kun je onnodige en ongewenste misselijkheid vermijden.

Dit soort verbanden worden cuasale verbanden genoemt, er is een oorzaak en een gevolg (in de nabije of evt verre toekomst).

Uit de waarschijnlijkheidstheorie weten we dat niet elk verband noodzakelijk causaal is. Er kan ook sprake zijn van slechts correlatie. Een voorbeeld.

We weten dat op het platteland de gezinner gemiddeld groter zijn dan in de stad omdat daar meer kinderen geboren worden.
We weten ook dat op het platteland significant meer ooievaars voorkomen dan in de stad.

Zie het verband tussen het voorkomen van het aantal ooievaars en de gemiddelde gezinsgrootte. Significante correlate, maar ik denk niet dat ik iemand wijs kan maken dat het een causaal verband is. :D
Er is sprake van zgn. "confounding" (i.t.t. causale verband).

En als de correlatie niet significant zou zijn dan zouden we niet van een verband mogen spreken (worden veel fouten mee gemaakt. Bijv. als een hond 1 maal bijt, dan bijt hij altijd in de overtuiging van sommigen. Oorzaken zoeken is dan blijkbaar ook niet meer nodig, bijv omdat je op zijn poot stond kan je negeren omdat die hond immers altijd bijt).

Maar was er in geval ontbrekende significantie sprake van toeval? Of niet significante confounding? Wie zal het zeggen, het ontrekt zich aan verdere waarneming, tenzij je niet in toeval geloofd natuurlijk.

Er gebeuren veel zaken waar al dan niet (de significantie negerend) terecht of onterecht verbanden gezien worden. In de tijd van de berenvelmode hadden we al ontdekt dat verbanden leggen een krschtig mechanisme vormde om onze positie in de toekomst te kunnen verbeteren.

Je kan makkelijker problemen voorkomen (geen gele bessen eten) en overleven in moeilijker tijden (bewaar een zak vol rode bessen voor tijden van schaarste).

De wereld om ons heen is rijk en complex en we leerden dus al vroeg om de wereld om ons heen te betekenen. Er werden ook verbanden geglegd die minder nuttig waren dan bij de kleur van bessen. Minder nuttig of zelfs compleet fout.

Er is ooit een psychologisch experiment uitgevoerd waarbij mensen in een stressvolle omgeving gebracht werden. De proefpersonen hadden electroden opgeplakt gekregen waarmee het stressniveau gemeten kon worden en zodra een bepaalde waarde werd bereikt stopte het experimant. Men rekenden de gemiddelde tijd uit hoe lang dit experiment duurde.

De proef werd herhaald met nieuwe proefpersonen, alle parameters gelijk, maar nu zat er een knop op de muur waar men op mocht drukken als de stress te erg voelde, maar men moest zo lang mogelijk proberen uit te houden. De stressniveaus waarop men automatisch zonder knop zou stoppen waren gelijk als bij het eerste experiment maar bijvoorbaat zo uitgezocht dat niemand het gevoel zou krijgen het niet uit te kunnen houden. Toch bleek dat ondanks dat niemand op de knop drukte dat de gemiddelde looptijd groter was geworden.

De hypothese die getest werd en nu een conclusie werd was dat mensen in een machteloze situatie (geen knop, afwachten wanneer het stopt) eerder een hoog stressniveau bereikten dan als men het idee had invloed uit te kunnen oefenen (de knop was overigens nergens anders dan aan de muur verbonden, geen bedradiing aangebracht, het ging puur om de overtuiging).

We zien bijv. dat in tijden van oorlog of andere ellende de kerken veel voller zijn dan in goede tijden wanneer we het zelf wel denken aan te kunnen. Het voor de gelegenheid opgepoetste geloof in metafysiche verklaringen zoals GOD geeft ons een nieuw gevoel van enige invloed wat beduidende stressreductie veroorzaakt. Daarbij is het niet van belang of die metafysische verklaring reeel is of slechts overtuiging, hiermee nadrukkelijk iedereen in zijn waarde willen laten.

Ale geloof in GOD niet tot de persoonlijke mogelijkheden behoort dan worden er er wel alternatieve mystieke verklaringsvormen met vermeende invloed gevonden. Zo is er al jaren een New Age rage gaande.
Allemaal hoopvolle stressreducerende wereldbetekenissen.

Hoe reeel of niet reel die verklaringsmodellen van onze wereld dan ook zijn is niet onmiddelijk van belang om toch vertrouwen te kunnen geven en de mens een beetje actief te kunnen houden m zich uit d problemen te werken. En soms lukt dat met een dergelijk steuntje in de rug.

Als je de verschillende culturen, geloven e.d. om ons heen vergelijkt
zijn ze soms erg verschillend maar blijkbaar toch van reele betekenis binnen de betreffende groep aanhangers.

Ten tijden van de reformatie in de westerse wereld had dit een wetenschaps revolutie tot gevolg. God werd steeds minder macht toe gekend tot te huidige ontkerkelijking aan toe (het gaat ons nog ondanks de crisis goed) en de nieuwe "God" werd de wetenschap en voor wie dat niet kon volgen (moeilijk) was er New Age (makkelijk maar esoterisch) om in de behoefte van verklaren en begrip te voorzien en invloed te houden (geen invloed is immers stressvol).

Alles is gebouwd rond het causaliteitsdenken, dat zit zo diep, stap daar maar eens vanaf.

Toch is dat wel geprobeert, synergiedenken is een voorbeeld.
In China had men een boek "de I Ching", een orakelboek.
Hier wordt uitgegaan van gelijktijdigheidsverbanden.

Neem een vraag in de gedachten en gooi gelijkertijd met de I Chingstokjes. Het patroon dat ontstaat is in direct verand met de vraag die je stelde. Je kunt het patroon in het boekje opzoeken en daarin staat dan zo'n vaag geleuter dat je daar alle kanten mee opkunt en dus ook een antwoord op je vraag ontwaren.

Bijgelovigheid is nog zoiets, op je handen blazen voor je een dobbelsteen gooit. Jij oefent zware synergetische invloed uit, je hoeft je niet uit het veld te laten slaan, er is hoop. Vooral niet stoppen met gokken. Als het maar hoop geeft, anders ga je maar bij de pakken neer zitten.

Maar kan het zijn dat er dingen gebeuren die geen verband hebben, noch causaal, nog synergetisch? M.a.w. is er altijd een verband?

Als alles causaal verband houdt dan onstaat er een heel groot vaststaande kosmos die in de tijd tikt zoals een voorspelbare klok de tijd wegtikt. Alles staat vast. Vrije mens, dat kan niet bestaan, dat is dan slechts een illusie. Verantwoordelijkheid bestaat dan ook niet, alles stond al vast. Of meer religieus, kan een mens dan nog slecht of goed zijn als alles toch al zonder verdere beinvloedbaarheid vaststaat. Is echt onze vrijheid, vrije wil, goed en slecht alleen maar een constructie van onze geest omdat we het zo willen. Toeval bestaat dan inderdaad niet.

In een synergetische kosmos is nog ruimte voor toeval omdat de gelijktijdige koppeling van gebeurtenissen ongedwongen toevallig kan zijn. De toekomst staat dan niet vast, maar is nu in synergetiche verbanden een beetje te lezen (de I Ching stokjes).

Zelf denk ik dat we in een niet altijd synergetische, niet allesomvattend causale maar chaotische wereld leven. de orde die we er in zien is er slechts in te zien omdat wij die er in willen zien.
En daar waar het te ingewikkeld wordt en we dus geen orde kunnen zien of kunnen aanbrengen noemen we het toeval.

In de chaostheorie zie je chaos met eilandjes van orde. Ik denk dat dat beeld voor mij het beste verklaart hoe ik onze wereld beteken.
En daar waar ik niet kan zien, daar waar ik de chaos toeval noem, daar durf ik geen oordeel te hebben over causaliteit of synergisme .

Slechts rest mijn beleving dat ik een vrij mens (toch synergisme?) ben (en dat wil ik graag, dat helpt ook), maak ik onderscheid tussen een cultureel (niet universeel) bepaald goed en fout (kanibalisme mag niet maar is heel deugdzaam voor koppensnellers) omdat ik ook maar een kind ben van de samenleving waar ik in opgegroeid ben. Het biedt mij voldoende houvast op dit moment, wie zal het zeggen in die chaos. Toeval bestaat voor mij en de toekomst kan alle kanten op (maar omdat er chaos is, is er altijd nog de theoretische mogelijkheid die niet mijn voorkeur heeft dat we met zijn allen een starre onverbiddelijke tikkende klok vormen waar alles vaststaat, maar de natuurkundige wetten moeten inderdaad nog verder verfijnd worden om chaos in orde te veranderen).

In het ordelijke deel zie ik de wetenschappelijke methode (dus causale verbanden))als profijtelijk zoals de laatste eeuwen mij bewijzen. Je draagt weer een bouwsteentje bij als falsificeerbaar aangetoond wordt dat er een significante mate van herhaling en voorspelbaarheid optreedt en dan nog net de bereidheid dat bij een betere verklaring evt. weer overboord te gooien (tja wat is (cultureel) beter, da's wel 'ns lastig). ;)

Reageren   |   @^@  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#5

@1: dank, kan handig zijn, pak ik even mee.

@2, Salmay Dalmay Adonay...?
I-net is niet nodig dus dat zal wel gaan (in ergste geval klok terugzetten).

Ik sla de GOTD vandaag over.
Er zijn meer weggevertjes (Chip, PCadvisor, ComputerBild) natuurlijk en er zijn altijd verschillende softwareboeren (Steganos bijv.) die weggeefacties houden en dan kom je wel eens wat tegen. goo.gl/kexrj is weliswaar maar tijdelijk en je moet zelf typen ;) maar voor wie wil even samengevat (je kan er ook zelf op googlen).

Weekend en zon? :D :P :)

Reageren   |   @^@  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#4

Het programma werkt idd niet erg soepel. Ik laat deze voor wat het is.
Ohh ja:
# @^@ – april 10th, 2013 at 5:45 pm
3.@Abbada ke dabra:
Nog 1 ding om het compleet te maken: ik mis je lipstick

Heb ik gelijk even in orde gemaakt voor je. Als vanouds. :-)

Reageren   |   Abbada ke dabra  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#3

Je haalt betere resultaten met gratis programma's dan met het hier aangeboden programma.

Reageren   |   joeri  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#2

Trial werkt met gegeven sleutel.
Geen idee of dat morgen nog zo zal zijn.

Reageren   |   The Telling Bone  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#1

Voor de liefhebbers, je weet maar nooit of je het eens nodig hebt, vandaag op Glarysoft "Aomei NTFS to FAT32 Converter Pro Edition 2.0"

h.t.t.p.://giveaway.glarysoft.com/

Reageren   |   henk  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
Reageren
Top Engelstalige reacties
#5

With its powerful functions and simple and user-friendly interface, copying DVD becomes extraordinarily...CRAPPY...LOL!!
Come on...this FIELD is SUPERSATURATED nowadays...but if what you offer is an APP supporting APPLE devices and other few ones with a very poor resolution (HD supported?? ah,ah,ah...must be a joke!!), it's useless even to review it!!

BEST (and BETTER) FREE ALTERNATIVES

http://www.dvdfab.com/hd-decrypter.htm + http://www.bluraytoavi.com/dvd-decrypter.html + http://www.dvd43.com

http://www.winxdvd.com/dvd-ripper
http://www.dvdsmith.com/dvdsmith-movie-backup.html
http://www.imacsoft.com/free-dvd-ripper.html
http://www.gilisoft.com/product-dvd-ripper-free.htm
http://www.bdlot.com/dvd-iso-master
http://www.4easysoft.com/free-download/free-blu-ray-ripper.html

Then to convert your ripped DVD to any other format you like:

http://www.videotovideo.org
http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/Multimedia/Video/Portable-XMedia-Recode.shtml
http://www.cuda-soft.com/video-converter/index.htm

Enjoy!!

My 2 cents for today's giveaway!!

Giovanni  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+153)
#4

Pros
*Copies DVD to DVD folder/ISO and rips to other video formats
*Can bypass DRM protection and region locks, according to the developer: “CSS, CPPM, APS, UOPs, ARccOS, RipGuard, and RPC-I/RPC-II/RCE”
*Allows users to pick if they want to rip/copy the whole DVD or just the main movie
*Supports basic video edits when ripping to other video formats

Cons
*Doesn’t work, as per my tests
*Poor support for electronic devices that aren't Apple
*No offline help

Free Alternatives
DVDFab HD Decrypter

Final Verdict
Click here for final verdict and full review

Ashraf  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+118)
#3

Downloaded some other program with it. Easy to uninstall, but not happy with that. Activated with no problem. Ripped a few files (chapters)from a dvd that I have been trying to get into mp4 format for some time. Several free and GAOTD programs could handle the video, but not the sound. This Giveaway handled the conversions well. The sound is as good as the original. I don't know about any other options yet, but I'm happy to finally get my simple ripper I've been looking for.
One bug to look for though. The "Start" button gets a very small black (hard to read) "stop" written over it when the program is running and the mouse over still reads "start" making it hard to tell some times if the program is running. Look for the "converting" label to know if it's running when ripping.

Father Richard  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+49)
#2

In my personal opinion, the freeware DVDFab HD Decrypter is even better.

Clair  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+46)
#1

Pros... none I can see

Cons... tried to install an extra
Chose a 2 second clip as the main movie to rip
Decided to rip whole DVD and then sort out which file I wanted, fail, fail, fail, fail.... you get the picture?
Just didn't work.

TM  –  10 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+29)

iPhone dagaanbiedingen »

Memorize: Learn GRE Vocabulary Giveaway
AI-based study App for learning and memorizing GRE/GMAT words.
$4.99 ➞ vandaag gratis
Memorize: Learn Italian Words Giveaway
Pick Italian words that you need to learn based on the detailed analysis of your achievement and progress.
$4.99 ➞ vandaag gratis
Animal Kingdom | Preschool Giveaway
A game for animal-loving children ages 1-5.
$1.99 ➞ vandaag gratis
Block vs Block II Giveaway
The world most attractive puzzle game!
$4.99 ➞ vandaag gratis
German Phrase Book Learn Giveaway
The App can help you learn and master the basic German phrases.
$1.99 ➞ vandaag gratis

Android dagaanbiedingen »

Word Tower PRO Giveaway
By creating various English words protect your Word Tower as long as possible!
$1.99 ➞ vandaag gratis
The Rich King VIP - Amazing Clicker Giveaway
"The Rich king" allows you to experience wealth like you've never dreamed possible!
$0.99 ➞ vandaag gratis
Plurals Test & Practice PRO Giveaway
Plurals Test & Practice PRO is a new educational word game in which you will practice knowledge of English words.
$1.99 ➞ vandaag gratis
Christmas Games 2 in 1 Giveaway
Play two casual highscores Christmas games in a single app!
$2.49 ➞ vandaag gratis
English Lesson Games PRO Giveaway
Test and train your English grammar & language skills.
$6.99 ➞ vandaag gratis