Iedere dag bieden wij GRATIS software met licentie waarvoor je normaliter moet betalen!

Silver Key Standard 4.1.2 Giveaway
$29.95
VERSTREKEN

Giveaway of the day — Silver Key Standard 4.1.2

Met Silver Key kun je gevoelige documenten verpakken in zelf-uitpakkende versleutelde .exe bestanden.
$29.95 VERSTREKEN
Waarderingscijfer: 263 20 reacties

Silver Key Standard 4.1.2 werd aangeboden als een giveaway op 21 juni 2013

Vandaag Giveaway of the Day
$20.00
vandaag gratis
Leg schermactiviteiten vast en neem video's/audio op uw computer op.

Wanneer je gevoelige data wilt versturen over het internet, kun je die het beste eerst versleutelen. Goed, maar hoe zit het met de ontvanger? Die heeft er misschien helemaal geen behoefte aan om speciale software aan te schaffen of om eerst te leren hoe er mee om te gaan, alleen maar om een versleuteld bestand te ontcijferen. Met Silver Key heb je dat probleem niet!

Silver Key produceert versleutelde bestanden (of parcels) die zeer geschikt zijn om gevoelige data over een onbeveiligde lijn als het internet te versturen. Silver Key parcels zijn zelf-uitpakkend, zodat de ontvanger geen aparte software hoeft te installeren om het bestand te ontsleutelen. Het aanmaken van een versleutelde parcel met Silver Key is uitzonderlijk eenvoudig. Alles dat je hoeft te doen is rechtsklikken op het bestand of map en ‘Create Parcel’ selecteren. Silver Key genereert een versleuteld bestand, die je kunt uploaden naar een internetserver, kunt versturen over een lokaal netwerk, of als bijlage toevoegt aan een e-mail. Silver Key maakt gebruik van goede geavanceerde encryptie standaard om de gebruikersdata te beveiligen, met de 256-bit encryptie key de HIPAA vereisten overstijgend.


The current text is the result of machine translation. You can help us improve it.

Systeemvereisten:

Windows 95 /NT/ 98/ Me/ 2000/ XP/ 2003/ Vista/ Server 2008/ 7/ 8/ NT 4

Uitgever:

Inv Softworks

Website:

http://www.kryptel.com/products/silverkey.php

Bestandsgrootte:

10.9 MB

Prijs:

$29.95

Reactie op Silver Key Standard 4.1.2

Thank you for voting!
Please add a comment explaining the reason behind your vote.
#20

@Do, oh velen van hen raken hun computer kwijt omdat de deurwaarder komt tegenwoordig. Dat zal de misgunners erg plezieren. Want als werkloze ben je een paria, een ongewenste. En dat is mij dus ook gebeurd, huis kwijt, spullen kwijt etc. Nu weer opkrabbelen en opnieuw beginnen. Ik ben dus erg blij met deze site zodat ik langzaam weer wat programma's op mijn bruikleen laptop kan zetten.

Reageren   |   laakbaar  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#19

Ik vond de tekst terug in mijn eigen boekenkast:
op pag 201 van Wie wil horen een goed nieuw lied?
Liederen en gedichten uit de Middeleeuwen
Spectrum van de Nederlandse letterkunde
gekocht op 8-11-1968
PS ik heb de hele serie. Op verzoek wil ik wel eens wat scannen.

Reageren   |   krypteller  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#18

De leverancier heeft bij #39 op de US-site zelf "verklapt" dat ook zijn USB-versie te registreren is het de sleutel van GAOTD.

Reageren   |   krypteller  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#17

http://www.dbnl.org/tekst/graf001midd01_01/graf001midd01_01_0015.php


Tekst uit het Antwerpsche Liederboek.
Van Vrou Marie van Bourgoengien.
1
O felle fortuyne, wat hebdy gewracht,1

Wat hebt ghi nu bedreven

Aen een lansvrou van grooter macht,

Te Brugghe liet si haer leven!

Cranck avontuur schent menighen man,5

Goods gracie wil haer bistaen nochtan,

God wil haer zijn rijcke gheven.


2
‘Och edel prince Maximiliaen,

Mijn man, mijn edel heere,

Hier moet een scheyden zijn ghedaen:3

Mijn herte doet mi seere

Ende mijnen natuere wort mi so cranck.5

O God almachtich, lof ende danck,

Van deser werelt ick mi nu keere.


3
Oorlof, van Ghelre neve reyn,1

Oorlof, mijn heeren alte samen,

Eylaces, het moet gescheyden zijn,

1gewracht, bewerkt.
5het broze lot brengt menigeen ten val.
3zijn ghedaen, volbracht worden, plaats hebben.
5natuere, lichaam; cranck, zwak.
1de vijftienjarige Karel van Gelder, die van zijn tiende jaar af met zijn zuster Filippa aan het Hof te Gent werd opgevoed.
[p. 98]


God behoede u allen van blamen!

Adieu, Philips van Ravensteyn,5

Adieu, van Beveren, neve reyn,6

Ende Simpol, hooch van namen.7


4
Oorlof, mijn lieve nichte soet,1

Van Ghelre hertoginne,

Oorlof, mijn reyn Keyserlijck bloet,3

Dien ic so seer beminne.

Tscheyden van u doet mi so wee;

Ghi en siet mi levende nemmermeer,

Oorlof, alle mijn ghesinne.7


5
Adieu, Margrite, edel bloeme reyn,1

Mijn liefste dochter, bidt voor mi;

Mijn herte is in grooten weyn,3

Eylaes, die doot is mi so bi;

Het moet doch eens ghestorven zijn.

Adieu Philips, lieve sone mijn,6

Ick scheyde noch veel te vroech van dijn.


6
Adieu, mijn vrienden altemale,

Ghi hebt mi redelijc wel ghedient,2

Nu bidde ick u met corter tale:

Weest doch mijn kinderkens vrient,4

Ende mijnen man wilt doen bistant,

Ende zijt eendrachtich in u lant,

Ick hope het wert u noch wel versien.7

5Filips van Kleef, Heer van Ravenstein, zoon van Hertog Adolf van Kleef, was een bekend veldheer, die kort hierop door Maximiliaan tot gouverneur van de Zuidelijke gewesten werd benoemd.
6Filips van Bourgondië, Heer van Beveren, was een zoon van Anton, den grooten bastaard van Bourgondië, die Hertog Filips den Goeden tot vader had, bijgevolg een neef van diens kleindochter Maria.
7Simpol, Pieter van Luxemburg, Graaf van Saint-Pol.
1soet, beminnelijk. 1 en 2, zie 3, 1.
3bloet, persoon zonder minachtende bijbeteekenis; met ‘Keyserlijck bloet’ spreekt Maria haar gemaal Maximiliaan toe, den zoon van den Duitschen Keizer Frederik III.
7alle mijn ghesinne, mijn gansche gezin.
1Margareta van Oostenrijk, toen twee jaar oud.
3weyn, droefheid.
6de latere Filips de Schoone, destijds vier jaar.
2redelijc, naar behooren.
4vrient, genegen.
7ik hoop, dat God erin zal voorzien, dat het goed met u zal gaan.
[p. 99]

7
Oorlof, lieve man, mijn heere,

God verleene u paeys ende vrede.

Ick ben so moede, ick en mach niet meere,3

Die doot beroert mi alle mijn lede.

Adieu Brugghe, schoon stede soet,

God wil u nemen in zijn behoet,

Daer toe elck lant ende stede!’

3mach, kan. 6. behoet, hoede.
Tekst van het handschrift.
Dit Lyedeken is van Vrou Mari die Keyser Maxsimyanus Wijf die daer sterf thanwerpen.1
1
Och doot doot doot die niement en spaert

Wat hebdij nu bedreven.

Aen een lantsvrou van also groter macht

Die thanwerpen liet haer leven

Ou wy ou wy soelaes.5

Ende sij had also grote begheren.

Al om te spreken al hoeren solaes.

Haer prins haer man haren edel lants heeren

Ou wy etc.


2
Des sander dach vrij edel bloet.

Nu leyt hij in Franssoeusse lande.

Nu bid ic Maria die waerde moeder Gods

Dat sy hem bescermt voer viants handen.

Ou wy etc.


3
..................

..................

..................

Die doot die is my also swaeren pant.4

Hadieu hadieu solaes.

1De leesteekens van het hs. zijn behouden; zie blz. 16.
5soelaes, troost.
4pant, leed.
[p. 100]

tekstkritische noten

Ende sy had also grote begheren.

Al om te spreken al haeren solaes.

Haer prins haer man hoeren edel lantshere

Hadieu etc.


4
Nu isser een lantsvrouwe doot.

Bergonge die jonghe prinsessee.2

God help haer siel in Aberhams scoet.

Ende bescermse al voor der hellen.

Ou wy ou wy solaes.

Ende sy had also grote begheren.

Al om te spreken al hoeren solaes.

Haer prins haer man haeren edel lants here

Reageren   |   krypteller  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#16

@ willem b., deze?;

"Van Vrou Marie van Bourgoengien.
1
O felle fortuyne, wat hebdy gewracht,1

Wat hebt ghi nu bedreven

Aen een lansvrou van grooter macht,

Te Brugghe liet si haer leven!

Cranck avontuur schent menighen man,5

Goods gracie wil haer bistaen nochtan,

God wil haer zijn rijcke gheven."

http://goo.gl/7z6zV

Reageren   |   fotoflex  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#15

@Algemeen

http://www.youtube.com/watch?v=sMyKatZ3VEY

WNF - Win de Wereld

Niet de dieren,maar wij mensen zijn hiervoor verantwoordelijke.

Vakantietijd en de ellende begint weer, honden aan een boom
vastgebonden,zonder eten en drinken, omdat de vakantie toch
zeker moet doorgaan,
Gelukkig niet zo vaak maar het gebeurd toch.
Steeds vaker verschrikkelijke mishandeling van dieren onder
de aandacht gebracht door tv, krant.
En dan ook nog elke weer dat mensen een hond met warm weer
achterlaten in de auto.

Laten we met z'n allen niet vergeten dat de dieren van
ons afhankelijke zijn en echt beter verdienen.

Niet het dier,maar de mens is wat handeling betreft,
het kwaadwilligste schepsel wat hier op deze aarde rondloopt.

Een dier zal gegeven liefde nooit vergeten.

Zie Special

http://www.youtube.com/watch?v=0m1v802WrBg

Christian the Lion (NL)

Reageren   |   Misty  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#14

@ Dickiedick,
graag, als je 't wilt proberen.
Vast bedankt. :)

Reageren   |   fotoflex  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#13

Ineens van diverse kanten belangstellenden naar Sandy. doet me enigszins denken aan de verdwijning van Agatha Christie, die van het ene moment op het andere van de aardbodem verdwenen leek te zijn Maar dan wel niet zo lang, 11 dagen dacht ik. Het geheim van haar verdwijnen nooit opgelost, heeft ze ook zelf nooit over willen spreken. Allerlei verhalen deden de ronde zoals geheugenverlies, publiciteits stunt (had ze in het geheel niet nodig met haar successen).

Vandaag gebleken dat Google, your friend is te verslaan. Zocht in verband met de Oostenrijkse vloot, waardoor onze Nederlandse marine nu 525 jaar bestaat, naar het Adieu Lied van Maria van Bourgondien door een anonieme dichter en door Anton van Duynkerken (kent iemand die naam nog op onze scholen?) En door hem beschreven en benoemd als een van de allerschoonste Adieu liederen zijnde een lied waarin de stervende Maria van Bourgondien (jawel, die van de val van haar paard)spreekt als ware zij zelve aan het woord. Het is niet te vinden. De bij den volke zo geliefde Hertogin richt zich tot haren echtgenoot, verwandten en de stede Brugge.
Verder zelf maar zoeken naar Karel de Stoute, Philips de Goede, Philips de Schoone, Karel V, Philips II; de Opstand en onze fiere Republiek in 1648.

Willem B.

Reageren   |   willem b  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#12

#6 Dank je. Dat je dat nog weet!
#11 Nee, ik heb verder geen contact meer gehad met Sandy. Heb nog wel een mailadres, maar weet niet of die in gebruik is. Laat maar weten als ik een poging moet doen.

Reageren   |   Dickiedick  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#11

"Silver Key Standard 4.1.2"

Installatie van dit programma verliep makkelijk, helaas geen NL erbij.
Gewoon de Setup draaien en het Customer ID invullen.

Iets versleutelen gaat ook simpel: gewoon met de rechtermuisknop erop klikken.
Wachtwoordgebruik: je zou ik een andere mail een wachtwoord kunnen sturen.
Of gebruik in de naam iets wat aan beide zijden bekend is.
Zoals in dit voorbeeld, de naam van de grootste stad van NL met een beginhoofdletter.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10366431/_GOTD/SilverKeyStandard412/Test.exe

Ootje

Reageren   |   Ootje  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#10

Slimpie, Freek-Willem, Robert!
Dankje Do, ik kon daar niet meer opkomen, nu schoot het weer te binnen.
Hij had ook een website.

Je zegt ook dat Dickydick contact had met Sandy, misschien weet Dickydick dan iets meer over hoe het met haar gaat?
Willem b. vroeg dat pas, ik had ook Yammer al geprobeerd en haar email, maar geen reactie.
Toch benieuwd of alles wel goed gaat.

Reageren   |   fotoflex  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#9

Nieuws uit de ruimte.
Zo gaaf zag je Mars nog nooit. Houd er wel rekening mee dat het billon pixel staat voor miljard. Amerika kent het woord miljard niet.
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/gaaf-zo-zag-je-mars-nog-nooit .

Reageren   |   andromeda  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#8

Hoi

Andere software die ik ken, als die videoen audiofiles wil recoveren krijg ik het altijd "scrambled" en nooi goed. is deze software daar beter in? weet iemand dat?

Reageren   |   Wolfje  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#7

kom op jongens, in dit tijdperk van mobiele komunikaasie is het toch heel makkelijk een passwoord door te geven? je kunt een vaste telefoon gebruiken of een mobieltje. in minder dringende gevallen is zelfs snailmail een optie. Een kaartje, de pony express of een postduif bijvoorbeeld.
geloof niet dat ik dit vaak zal gebruiken....if ever

Reageren   |   NoName  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#6

@ Misty geschiedenis. Dan zou ik er maar niet meer aan beginnen. Die periode op de overgang van Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd is zo complex alleen al vanwege de vele verervingen, oorlogen en machtswisselingen dat je eerder een studie Rechten afrondt dan geschiedenis. Het ene jaar hoorde je nog tot de Habsburgse (groothertog en keizer van Oostenrijk.) gebieden en het volgend jaar was je Spaans onderdaan.

Willem B.

Reageren   |   willem b  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#5

Off Topic.
@7 fotoflex, dat was gisteren even heerlijk ouderwets lachen !
@9 B@skelli, wat je schreef was me uit het hart gegrepen. Vrienden maken zal van degene die geregeld de wekker zet niet de bedoeling zijn. Eerder een poging om plankje t.z.t. op te volgen, hier alle touwtjes in handen te krijgen, zoiets lijkt me. Gelukkig heb ik veel vertrouwen in het sociaal gevoel van plankje, dus die zal daar dan wel een balk voor steken. :) Bovendien is hij nog heerlijk jong ! :) :)
@21 Dickydick, fijn jou als sociaal mens hier weer een paar keer te treffen. Ik zal nooit vergeten hoe je meteen toen Sandy met de comp. in de problemen zat, naar haar toe bent geweest met een oplossing.
Dat was een mooie afspiegeling van de mentaliteit die er hier in het forum was.
Vorige week schreef ik iets dergelijks maar dat werd niet geplaatst, misschien omdat ik tweemaal voluit de naam van degene die achter de schermen altijd sociaal bezig is erin noemde. Treurig dat dit nog steeds niet veranderd is.
Ik reageerde eigenlijk vanwege brillie en zijn opmerking over verslaafd zijn aan gotd. :) Maar ja, toen kwamen er bij mij natuurlijk ook alle ergernissen weer naar boven.

Fijn om te merken dat de al zoveel jaren trouwe lezers en instuurders er nog steeds zijn. Wat dat betreft zou je dat best een kluppie mogen noemen, vind ik, maar wel in sterk positieve zin. Want daarin zijn veel sociale intenties aanwezig en daar moeten we het ook in de maatschappij van hebben. Toch ? En omdat het hier een afspiegeling van de maatschappij is, komen ook hier helaas af en toe mensen met weinig sociaal gevoel voor anderen, eerzuchtigen, ettertjes, noem maar op. Ik zou het bijna slimpie-achtig gedrag willen noemen.... De goeie verstaanders weten wat ik ermee bedoel.
Maar die maatschappij-afspiegeling maakte het hier ook altijd weer boeiend. Toch mee-eter ? Of ben jij dezelfde als mee-lezer ? :-) Want waarom heb je het anders over schrijftalent, vraag ik me af.
Hebben we hier schrijftalent nodig ? Waarom dan ?

Wat mij steeds weer boos maakt is dat er hier nu een geest rondwaart van mensen die koste wat kost willen voorkomen dat mensen met weinig inkomsten, vaak zonder werk, ook eens een keer een meevallertje kunnen hebben. Die als hun ouwe laptoppie stuk gaat niet meteen alles weer kwijt zijn.
Daarom nog een keertje heel veel dank voor degenen die nog steeds positief bezig zijn.
Hopelijk komt die meer sociale mentaliteit hier ook nog eens weer helemaal in alle openheid terug.
Prettig weekend allen !

Reageren   |   Do  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#4

Maar op zich niet anders dan 7zip, dus?
Ik rechtsklik, 'compress and e-mail to', zet er een ww bij.
De zwakke schakel blijft de sleutel, die moet je ook versturen.
Ah! Versleuteld, natuurlijk! :D

Reageren   |   fotoflex  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#3

@1
Volgens de site van Kryptel moet de ontvanger inderdaad een wachtwoord invoeren (en dan minstens 16 karakters). Het decryptprogramma zit ingebouwd in het versleutelde bestand.
De site geeft geen informatie hoe je op veilige wijze het wachtwoord bij de ontvanger krijgt.

Reageren   |   M@rten  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#2

Re #1, fotoflex: het zichzelf uitpakkend bestand vraagt wel om de sleutel. Ik heb het vandaag toegepast. Ik zal ook een screenshot toevoegen.

Reageren   |   krypteller  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
#1

Maar, encryptie heeft toch alleen zin als alleen de ontvanger de sleutel heeft om de boodschap te openen?
Met zelfuitpakkende pakketjes kan iedereen de boodschap toch lezen, of hij/zij er nu rechtmatig aangekomen is of niet?
Een zelfontsluitende voordeur, dat houdt geen dieven tegen, hoe goed het slot ook is.
Maar misschien begrijp ik het verkeerd.

Reageren   |   fotoflex  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (0)
Reageren
Top Engelstalige reacties
#5

60% THUMBS DOWN but no comments so far about the software performance?

The idea behind this tool is GOOD, namely sending encrypted sensitive data over the WEB by using self-extracting "parcels" so that the recipient is not obligated to buy any software to decrypt them.

So just for this unique feature I give it a THUMBS UP!

Does this mean I would pay 30 bucks for an app like this?

Of course NOT, otherwise why the heck calling myself "King Of Freebies?" LOL!!

http://sourceforge.net/projects/blackbeltpriv
http://www.homysoft.com/ppenc/about.html
http://www.gpg4win.org
http://stefanstools.sourceforge.net/CryptSync.html

And of course, besides them you may also use a (obviously FREE for me) VPN service/tool for that!!!

==> FREE & ALWAYS UPDATABLE <== ENJOY!!

Giovanni (King Of Freebies)  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+117)
#4

Steven: "5.I don’t understand what is so secure about a packet that is self-decrypting"

"Self-decrypting" does not mean that it can be decrypted without the password. It means that the parcel does not require installing any decryption software on the receiving side.

Andre Stoeff  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+113)
#3

benny cake: "1.Much as I welcome any security software, I’m always bugged by the idea that the developer has some kind of backdoor into encrypted data. It’s unfair to assume this, but with the web being as is I can’t help it."

We provide full technical specs for our software, you can find all the data at http://www.kryptel.com/articles/
If you are unsure about backdoors, you are welcome to check them (technical background required).

Andre Stoeff  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+106)
#2

KZ: "I mean, without this software or other ‘de-crypting’ software, how will they be able to access the file"

There are two kinds of parcels: self-decrypting (executable), and standard (non-executable).

Self-decrypting parcel is a small decryptor program with attached encrypted data. The recipient simply double-clicks it to decrypt, no other software is needed.

Standard parcel contains only encrypted data. In order to decrypt it, the recipient needs to install Silver Key (free edition will do).

Self-decrypting parcels are most convenient, but they sometimes get blocked during transfer (some mail servers don't allow executable attachments). Standard parcels never get blocked, but the recipient needs to install decrypting software.

Andre Stoeff  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+65)
#1

Perry: "If anyone can just right click on it and decrypt it"

It is not possible to decrypt without the right password/key, just right-clicking is absolutely not enough.

dadams: "what is the differences between the various versions"

The edition comparison list:
http://www.kryptel.com/products/skeditions.php

Andre Stoeff  –  11 years ago  –  Vond je deze reactie nuttig? ja | nee (+58)

iPhone dagaanbiedingen »

Safety Photo+Video Giveaway
Safety Photo+Video lets you keep your most private images and videos private.
$3.99 ➞ vandaag gratis
Train Layouts Giveaway
Browse and download model train layouts created by a community of model railroad hobbyists.
$1.99 ➞ vandaag gratis
Metadata Giveaway
Metadata is an image metadata viewer for creative professionals on the go.
$0.99 ➞ vandaag gratis
Video Joiner & Trimmer Pro Giveaway
Merge and edit video clips.
$1.99 ➞ vandaag gratis
GPS Tracker: Offline Maps Giveaway
Create, import, export tracks with waypoints.
$5.99 ➞ vandaag gratis

Android dagaanbiedingen »

Jewels Planet - Match 3 Games Giveaway
Enjoy Jewels Planet puzzle game with no internet required!
$2.99 ➞ vandaag gratis
Summoners Era: Epic Idle RPG Giveaway
Premium version of the beloved Idle RPG game Summoners Era.
$0.99 ➞ vandaag gratis
Empire Warriors TD Premium Giveaway
A mixture of tower defense and real-time strategy.
$0.99 ➞ vandaag gratis
Cubic Light - 3D Icon Pack Giveaway
Cubic light 3D is icon pack / Icon Changer for nova, evie, and more.
$1.99 ➞ vandaag gratis
Word Cage PRO Giveaway
Word Cage is a new relaxing word search game with an original gameplay.
$1.99 ➞ vandaag gratis